سازگری کوکورو

لاکوتا فلوت

لاکوتا یک نوع فلوت است که توسط یک نفر نواخته می‌شود. صدای این نوع فلوت در مکان‌های بسته و نیمه‌باز برابر ارتعاش بسیار زیاد می‌شود. فلوت بومیان آمریکایی در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود