سازگری کوکورو

لاکوتا فلوت گردو

• ساخته شده با چوب گردو ایرانی
• صدای شفاف و پر قدرت
• تراش یک تکه لوله صوتی
• ابزار خورده با دقت و ظرافت
• تنوع در انتخاب توتم ها
• همراه کیس و روغن مورد نیاز
• دارای تضمین کیفیت و ضمانت دو ساله